Ob 14.58 je poletel helikopter SV v spremstvu medicinskega osebja UKC Ljubljana za sekundarne helikopterske prevoze v Trbovlje in iz tamkajšnje bolnišnice prepeljal obolelo osebo v UKC Ljubljana.