Danes je Uprava za zaščito in reševanje izdala Preklic smernice o aktiviranju osrednjih in drugih gasilskih enot ob intervencijah širšega pomena v času razglašene epidemije COVID.

Na podlagi podatkov o izboljševanju stanja na področju okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 oz. epidemije bolezni COVID – 19 ter s tem povezanim rahljanjem preventivnih ukrepov vas obveščamo, da s ponedeljkom 18.5.2020 preklicujemo smernico, ki jo je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala dne 6.4.2020 (št. 8451-4/2020-5 – DGZR).Od 18.5.2020 od 08.00 ure naprej regijski centri za obveščanje tudi ob intervencijah GEŠP aktivirajo gasilske enote v skladu z veljavnimi operativnimi gasilskimi načrtiobčin.Gasilskim enotam se zahvaljujemo za upoštevanje smernice, saj smo tudi s tem ukrepom pripomogli, da se koronavirus ni razširil med operativnimi gasilci. Priporočamo vam, da pri vašem delu nadaljujete z doslednim upoštevanjem vseh doslej posredovanih navodil za preprečevanje okužb med gasilci in spremljate nadaljnja navodila pristojnih organizacij.

Citirano iz prejetega dokumenta URSZR: Preklic smernice o aktiviranju osrednjih in drugih gasilskih enot ob intervencijah širšega pomena v času razglašene epidemije COVID.

To pomeni, da od preklic smernic naprej Regijski centri za obveščanje – 112 spet aktivirajo tudi našo enoto v primeru prometnih nesreč in intervencij z nevarnimi snovnmi v na območju Občine Komenda.

V času od razglasitve smernice in do priklica sta se na našem območju sicer zgodili dve manjši prometni nesreči, kateri pa na srečo nista potrebovali hitrega posredovanja.

Kaj bi pa bilo, če bi o življenju ponesrečenca odločale minute, si pa ne upamo pomisliti.

Še vedno poudarjamo, da je bil ukrep oz. smernica o neaktiviranju enot, ki niso Gasilske enote širšega pomena na prometne nesreče nepotreben in neprimeren. Razloge, ki so botrovali k uveljavitvi smernic bi se lahko rešilo na učinkovitejši in boljši način.