Kot zadnji mesec spremljamo razvoj dogodkov epidemije Kronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), se virus nezadržno širi tudi k nam.

Danes je bila potrjena okužba v Kamniku, pred nekaj dnevih pa v Vodicah.

Vezano na pretekle dogodke in slabe napovedi za naprej, se je vodstvo PGD Moste odločilo o prekinitvi vseh neobveznih aktivnosti v okviru Prostovoljnega gasilskega društva Moste.

To pomeni, da se od danes naprej ne organizirajo operativne vaje, sej in sestanki operative in upravnega odbora (vse nujne zadeve bomo obravnavali na korespondenčnih sejah). Pravtako do nadaljnega odpadejo vsa srečanja mladine, veteranov,…

Kar se tiče aktiviranja operativne enote (intervencij), pa stanje ostaja nespremenjeno. Operativna enota bo normalno aktivirana na vse dogodke/intervencije.

Zavedamo se, da lahko le s skupnimi močmi dosežemo, da se zelo nalezljiv virus ne razširi čez celotno populacijo.

Kakšni so simptomi in znaki za lažjo prepoznavo obolele osebe?

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka.

Kako se virus prenaša med ljudmi?

Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m.  Možno je, da se z novim koronavirusom okužimo ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še zanesljivo dokazano.

Kaj če imamo sum na okužbo z Koronavirusom?

Najpomembneje je, da se posvetujete s svojim osebnim zdravnikom glede nadaljnih navodil in NE HODITE IN SE NE DRUŽITE Z OSTALIMI LJUDMI.

Več informacij glede koronavirusa pa najdete na spletni strani Inštituta za javno zdravje.