Ob 0.07 je v RTP Slovenske Konjice na izvodu VOD Zreče 3 prišlo do izpada električne energije. Brez električne energije je ostalo 134 odjemalcev. Delavci pristojnega elektro podjetja so nako odpravili.