Ob 9.24 je v RTP Murska Sobota na izvodu VOD Selo prišlo do izpada električne energije. Brez oskrbe z električno energijo je bilo 1243 odjemalcev.