Ob 9.46 je v RTP Radenci na izvodu VOD Črnci prišlo do prekinitve električne oskrbe. Brez oskrbe z električno energijo je bilo 1185 odjemalcev.