Ob 9.34 je v RTP Radenci na izvodu VOD Ljutomer prišlo do izpada električne energije. Brez oskrbe z električno energijo je bilo 739 odjemalcev.