Ob 20.41 je v naselju Podvelka prišlo do izpada električnega toka. Brez elektrike je bilo 472 odjemalcev. Napako so odpravlili dežurni delavci Elektra Maribor.