Ob 12.31 je v delu občine Podlehnik prišlo do izpada električne energije. Brez elektrike je bilo 231 odjemalcev.