Danes smo bili ob 12. uri s strani občana obveščeni o izlitju odpadnega motornega olja na začasnem zbirališču nevarnih snovi na ekološkem otoku v Mostah pri trgovini Tuš.

4 člani so izvozili z vozilom 01 in preprečili, da odpadne tekočine ne bi odtekale v meteorno kanalizacijo, prelili motorno olje iz poškodovanih sodov v začasne embalaže ter posuli 20m2 asfaltne površine z absorbentom. Do onesnaženja narave zaradi hitrega aktiviranja krajana in našega posredovanja ni prišlo.

Vse zbrane nevarne odpadke je odpeljal koncesionar ravno ob zaključku naše intervencije.

Intervencija je trajala slabo uro.

Obenem bi podali mnenje “organizatorju” take akcije, da tako – pa tudi če je začasno odlagališče NI PRIMERNO, saj so bile na tej lokaciji skladiščene nevarne snovi, za katere pa ta in tudi druge v občini, nimajo nobene protipožarne in ostale zaščite proti iztekanju nevarnih snovi v naravno okolje.

Le sami lahko najboljše poskrbimo za naše okolje!