Obveščamo, da smo za nov gasilski dom prejeli novo hišno številko, ki je MOSTE 1F, torej je nov naslov društva, MOSTE 1F, 1218 KOMENDA.

V prihodnjih dneh bodo urejene tudi spremembe sedeža društvah v vseh uradnih evidencah in imenikih.