Ob 6:49 smo bili s strani regijskega centra za obveščanje (ReCo – 112) aktivirani na črpanje vode iz gradbene jame IMP Pumps v Poslovni coni Komenda v neposredni bližini naslova Pod hrasti 28.

Izvozili smo z vozilom 01, 3 člani in ob prihodu na kraj ugotovili, da je zalita gradbena jama v približni velikosti 1200 m2.

Zalitje vode v tej jami se ni zgodilo prvič in tudi od zadnjega zalitja ni bila jama ustrezno sanirana, zato smo na ReCo sporočili, da ne gre za interventni dogodek.

Prijavitelju dogodka smo objasnili, da žal ne moremo posredovati na vnovičnem takem dogodku kot da gre za intervencijo, saj se je dogodek ponovil in niso bila ogrožena življenja in premoženje.

Svetovali smo mu najem podjetja, ki komercialno trži storitve črpanja vode.

Intervencija je trajala dobre pol ure.