Dne 7. 5. 2019 smo za lokalni Rdeči križ KO Moste organizirali tečaj temeljnih postopkov oživljanja.

Tečaj je bil razdeljen na teoretični del ter praktični del na demonstracijski lutki

Tečaja se je udeležilo 18 krajanov.