Danes smo se udeležili orijentaciskega gasilskega tekmovanja in osvojili skupno 4. mesto od 16 društev.

Tekmovanja smo se udeležili s štirimi ekipami, v spremstvu štirih mentorjev. Vreme nam je bilo naklonjeno skozi celo tekmovanje.

Po zaključku tekmovanja pa nas je s kolegi iz Križa in Komende pogostila naša občinska Gasilska zveza s picami, za ker smo jim zelo hvaležni. S strani občinske Gasilske zveze je bil organiziran tudi avtobusni prevoz na tekmovanje v Motnik in nazaj.

Mentor mladine, Tadej Poje