Peta operativna vaja po planu izobraževanja operativne enote PGD Moste je potekala na temo notranjih napadov v požarih stanovanjskih hiš in poslovnih objektov.

Člani enote smo obnovili teoretično in praktično znanje uporabo izolirnih dihalnih aparatov ter pristope preizkovanja zadimljenih prostorov, vstopov v prostore, kjer je že polno razvit požar.

Sledil pa je tudi manjši fizični preizkus na poligonu, katerega smo naredili v garažah gasilskega doma.