4. operativna vaja po planu izobraževanja operativne enote PGD Moste je bila na temo tehničnega reševanja pri prometnih nesrečah.

Člani so obnovili znanje osnovnih postopkov pri ukrepanju v prometnih nesrečah, stabilizaciji vozil, iznosu ponesrečencev ter razpiranja vozil s tehničnim orodjem.