Leto 2018 je bilo na področju delovanja mladine v Mostah zelo pestro in uspešno.

Že na začetku leta smo z mladimi obiskali največji trampolin park v Sloveniji Woop. Nato smo se začeli pripravljati na kviz, ki smo se ga udeležili v Kamniku. Meseca aprila smo mladino odpeljali na orientacijo v Nevlje – tam so mladinci bili drugi, pionirke pa četrte.

Mladinci in pionirke so nas zastopali še na regijskem tekmovanju iz orientacije v Pečah pri Moravčah. V mesecu maju smo se aktivno pripravljali na občinsko tekmovanje, ki je potekalo v Komendi. Tja smo odpeljali mladince, mladinke in pionirje.

V juniju smo tekmovali v nogometu, kjer je naša mladina zasedla naslednja mesta: PIONIRKE 2. mesto, MLADINKE 3. mesto in MLADINCI 1.mesto.

Osvojili smo skupno prvo mesto v nogometu ter dobili prehodni pokal. Ker so bili otroci pridni in so se pridno udeleževali tekmovanj in vaj smo jih tudi letos odpeljali na letovanje v Savudrijo.

Na mojo pobudo smo letos prvič organizirali tabor na Kolpi v okviru GZ Komenda. Iz našega društva se je tabora udeležilo 12 otrok in trije mentorji. Rad bi se zahvalil TGM Kosirnik za donacijo ter društvu, Mateju Tancku in Klemen Transport za izposojo kombijev.

Septembra smo se udeležili rolanja V Špitaliču, meseca novembra pa smo bili na tekmovanju in namiznega tenisa, kjer smo s pionirkami dobili srebrno in bronasto medaljo.

Oktobra je mladina tudi aktivno sodelovala pri selitvi društva v nove prostore, za kar se jim dodatno zahvaljujem.

Konec novembra pa smo v našem društvu (prvič v novem gasilskem domu) organizirali tekmovanje iz pikada in tudi tu smo bili uspešni, saj smo pri mladincih dobili srebrno medaljo in pri pionirkah pa bronasto.

Ker smo bili celo leto zelo pridni in delovni, kar se je poznalo tudi na rezultatih tekmovanj, smo v skupnem seštevku točk osvojili odlično tretje mesto od 16. društev GZ Komenda in GZ Kamnika. Za zaslužen trud, ki so nam ga otroci pokazali, smo jih zopet nagradili in v sredo, 12. 12. 2018 peljali v Woop trampolin park ter pogostili s picami.

Za to, da smo lahko vadili in dosegli dobre rezultate, gre posebna zahvala mentorjem in vodstvu društva. Zahvalil bi se tudi staršem, ki so nam zaupali in omogočili da so otroci hodili na vaje in na tekmovanja. Predvsem pa bi se zahvalil mladim gasilcem , ki imajo voljo in veselje do druženja in tekmovanja.

Sprejemamo tudi vpise novih članov za novo tekmovalno sezono. Več informacij starši dobite na [email protected] in 01/834-11-59. Članstvo v društvu je brezplačno in možno za otroke, starejše od starosti vključno 6. leta dalje.

Mentor Tadej Poje