V okviru meseca oktobra – mesec požarne varnosti, smo organizirali veliko medobčinsko vajo na podjetje Starman d.o.o.

Na naše povabilo pri udeležbi vaje so se odzvali prav vsi povabljeni:

  • GZ Komenda: PGD Križ, PGD Komenda, PGD Moste
  • GZ Vodice: PGD Vodice
  • GZ Kamnik: PGD Kamnik in PGD Duplica
  • GZ Mengeš: PGD Mengeš in PGD Topole

Tako se je vaje udeležilo 93 gasilcev iz štirih gasilskih zvez – skupaj 8 prostovoljnih gasilskih društev.

Zahvalili bi se strokovnim delavcem za področje zdravja in varnosti pri delu ter požarne varnosti Igorjem Jenkom iz podjetja Vareka ter predvsem direktorici podjetja Andreja Starman, da nam je "posodila" objekt za vajo.

V vajo smo prvič vključili tudi vodiške kolege, ki so sicer iz druge gasilske zveze in tudi regije, pa vendar se je smotrnost aktiviranja tega društva pokazala prav zaradi njihove bližine Poslovni coni Komenda.

Na vaji je bil prisoten tudi podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije in poveljnik Regije Ljubljana III. Klemen Repovš.

Produkcija: Janko, TV Komenda