4. operativna vaja po planu izobraževanja operative PGD Moste je spet potekala na naš novi gasilski dom, ki je še v gradnji.

Preverili smo celotno taktiko in teoretično znanje pri preiskovanjih prostorov in notranjih napadov.