Na tretji operativni vaji letos smo pregledali in preiskusili vso opremo za posredovanje ob poplavah.