V četrtek, 7.12. smo bili povabljeni na skupno operativno vajo, katero je organiziralo PGD Kamnik. Na vajo smo bili povabljeni PGD Mengeš in PGD Moste.

Skupaj je na vaji sodelovalo 36 gasilcev iz vseh treh društev. Iz našega društva se je udeležilo 10 članov.

Prvi del vaje je vodila Maja Oblak (PGD Kamnik), izobraževal pa je Esad Kočan (PGD Kamnik), na temo prve pomoči pri reševanju ponesrečencev iz avtomobilov. Tako smo ponovili urgentni iznos iz vozila, hitri izvlek s pomočjo zajemalnih nosil ter namestitev KED-a.

Drugi del je bil vaje pa je zajemal teme tehničnega reševanja in reševanja ponesrečencev. Vajo je vodil Matej Golob iz PGD Kamnik. Scenarij je bil postavljen za dve skupini (PGD Mengeš in PGD Moste), ki sta delovali ločeno in hkrati povezano. Vsaka skupina je opravila varovanje kraja nezgode, stabilizirala vozilo in s pomočjo tehničnega posega na avtomobilu, rešila poškodovane osebe iz vozila.

Po končani vaji smo ocenili vajo, si izmenjali mnenja ter predloge glede skupnega posredovanja na intervencijah.