Skladno s 4. členom Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve članov organov in funkcionarjev PGD Moste za obdobje 2018 do 2023, komisija objavlja RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA za volitve članov organov in funkcionarjev PGD Moste za obdobje 2018.