12. operativna vaja po planu izobraževanja operativnih članov PGD Moste je bila na temo dimniških požarov in dela na strehi.

Najprej smo imeli polurno teoretično predavanje, potem pa smo se razdelili v tri skupine po 6-8 članov in delali na treh delih.

  1. Uporaba trodelne lestve
  2. Navezava za varno delo na strehi (+ uporaba varovalnega pasu Peztl)
  3. Hoja po spolski strehi z uporabo stikalnih lestev in varovalna navezava na dimnik (v našem primeru na turn gasilskega doma)