V četrtek 9. novembra smo pod vodstvom poveljnika Romana Koncilija organizirali večjo medobčinsko vajo, na kateri je sodelovalo okoli 100 operativcev iz treh gasilski zvez in sicer:

  • GZ Kamnik: PGD Kamnik in PGD Duplica
  • GZ Mengeš: PGD Mengeš in PGD Topole
  • GZ Komenda: PGD Komenda, PGD Križ in PGD Moste.

Vaja je bila tokrat organizirana na skladiščni del poslovnega objekta LIDL (pred dvema letoma na upravni del), kjer so se pokazale dejanske razsežnosti in velikost samega skladišča, saj je nekaterim enotam dobesedno zmanjkalo cevi za izvajanje svojih nalog.

Sodelovalo je 19 gasilskih vozil, katera so se izkazala kot prepotrebna oprema za tovrstne intervencije.

Po zaključku vaje je sledilo postrojavanje in kratka ocena opravljene vaje, nato smo odšli v naš gasilski dom in še neformalno ocenili zahtevnost vaje.

Zahvaljujemo se podjetju LIDL d.o.o. k.d. (predstavniku Andreju Maroltu) za vajo in kasnejšo pogostitev.

Vaja je spet pokazala, da smo samo združena društva treh gasilskih zvez kos tako velikim in zahtevnim objektom.

Hvala vsem enotam za sodelovanje.

Poveljnik PGD Moste
Roman Koncilija