Smo konec tretjega tedna gradnje in že so se pokazale prve "razsežnosti" novega gasilskega doma.

Delavci podjetja SGP Graditelj so že dokončali podložni beton za temeljno ploščo.

Podjetje KPK Kamnik in TGM Kosirnik pa so uredili priključek na vodovodno omrežje.