Tudi v drugem tednu gradnje je bilo kar nekaj dežja, vendar smo kljub temu uspeli narediti izkop za podložni beton in kasneje temelje novega gasilskega doma.