Ob visokem jubileju našega poveljnika Romana Koncilija (50 let) smo v torek, 5.9. organizirali medobčinsko vajo GZ Komenda, GZ Mengeš in PGD Kamnik na Osnovno šolo Komenda – Moste.

Vaje se je udeležilo preko 60 gasilcev iz društev treh gasilskih zvez:

GZ Komenda:

  • PGD Komenda
  • PGD Križ
  • PGD Moste

GZ Mengeš:

  • PGD Mengeš
  • PGD Topole
  • PGD Loka pri Mengšu

GZ Kamnik

  • PGD Kamnik

Po končani vaji pa je bilo organiziranje srečanje v gasilskem do mu v Mostah.

Našemu poveljniku pa še enkrat želimo veliko sreče, zdravja in pa jeklene volje v gasilstvu!