Ob 18:30 smo bili s strani ReCO Ljubljana proženi na vajo: Vaja – Požar Publicus Jama Suhadole – Vaja. Celotno vajo je organiziralo naše društvo.

Z našega društva se je vaje udeležilo 21 članov, z vsemi tremi vozili. Scenarij vaje je bil požar v Zbirnem centru Suhadole, podjetja Publicus. Pokazale so se določene pomankljivosti, katere bodo razrežene na skupni analizi društev, ki sledi v prihodnjih dneh.

Na vaji so sodelovala društva iz treh gasilskih zvez:

  • PGD Komenda, GZ Komenda
  • PGD Križ, GZ Komenda
  • PGD Moste, GZ Komenda
  • PGD Kamnik, GZ Kamnik
  • PGD Duplica, GZ Kamnik
  • PGD Šmarca, GZ Kamnik
  • PGD Mengeš, GZ Mengeš
  • PGD Topole, GZ Mengeš

Vaja je trajala dobro uro, po vaji pa je sledila kratka ocena vaje s strani regijskega poveljnika g. Oblaka in pa pogostitev s strani podjetja Publicus.

Vsem udeleženim gasilskim društvom se zahvaljujemo za udeležbo na vaji.

Slike: Kamnik.info