Kljub napovedi, da naj se reke v notranjosti ne bi razlivale, smo že včeraj zvečer (27.4.2017)  posredovali – črpali smo podtalnico iz objekta.Enako se je ponovilo tudi 28.4 2017 ob 4,28 zjutraj- črpaje podtalnice. 

Dežurna ekipa treh gasilcev je razmere obvladovala vse do 10.28, ko smo prožili komplet operativno enoto, saj je bil potrebno posredovati na 4 lokacijah, kjer smo iz stanovanj izčrpali podtalnico.

Prav tako pa smo vseskozi z čiščenjem vejevja skrbeli za pretočnost Pšate pri Šornovem mostu in pri Mlinarju.

Na intervenciji je sodelovalo 22 operativcev, z vsemi tremi vozili.