Ob 9.43 smo bili s strani ReCO Ljubljana obveščeni o požaru cipres pri naslovu Gmajnica 221. Izvozili smo z vozilom 01 in vozilom 03, skupaj 8 članov.

Na kraju sta gorela dva smetnjaka, katera so še pred našim prihodom pogasili predhodno aktivirana enota PGD Komenda.

Intervencija je bila za naše društvo zaključena v polovici ure.