Ob 16.44 smo bili ponovno obveščeni o četrti intervenciji danes in sicer, da je za posledicami neurja veter odkril še eno streho in sicer na objektu v Suhadolah 57. Intervenirale so enote iz intervencije na naslovu Suhadole 54 in dodatno vpoklicane enote.

Streho v površini 6m2 smo ponovno prekrili z novimi strešniki. Intervencija na tej lokaciji je trajala dobro uro.