Ob 16:16 nas je obvestil krajan, da mu je zaradi velike količine padavin meteorna voda zalila klet.

Lastniku smo objekt protipoplavno zavarovali s protipoplavnimi vrečami. Večje škode na objektu ni bilo.

Na intevenciji so intervenirali 4 člani z vozilom 01. Intervencija je trajala pol ure.