Ob 4.49 smo bili s strani ReCo Ljubljana proženi, da kolegi v Mengšu potrebujejo pomoč pri evakuaciji večstanovanjskega objekta na Kolodvorski 2 v Mengeš zaradi požara.

Izvozili smo z vozilom 01 (GVC 16/25), z 8 člani in vozilom 03 (GVM) s 6 člani, eden pa je ostal v domu, skupaj 15 članov.

Na intervenciji smo skupaj s PGD Kamnik evakuirali celoten severni del objekta. Za evakuirane prebivalce je bilo vzpostavljeno zbirno mesto v gasilskem domu PGD Mengeš.

Prisotni so bili še PGD Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole ter enota NMP in Policija. Intervencija je bila za naše društvo končana ob 6.32.