Na podlagi drugega odstavka 20. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Moste z dne 4. 2. 2012 in Sklepa z 35. redne seje Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Moste z dne 6. 1. 2016 sklicujemo

REDNI OBČNI ZBOR
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MOSTE,
ki bo v soboto, 6. 2. 2016 ob 18. uri

v prostorih gasilskega doma v Mostah.

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročila o delu PGD Moste v letu 2015
  4. Razprava na podana poročila in sprejem poročil
  5. Potrditev višine članarine
  6. Potrditev delegatov PGD Moste za Skupščino Gasilske zveze Komenda
  7. Program dela PGD Moste za leto 2016
  8. Finančni plan PGD Moste za leto 2016
  9. Podelitev priznanj
  10. Razno

Prosimo za zanesljivo in TOČNO udeležbo.

Po končanen občnem zboru pa sledi klobasna tombola ob 20. uri.

Upravni odbor PGD Moste