Ob 6:47 smo bili obveščeni o požaru zabojnika za odpadke v logističnem centru Lidl v Poslovni coni Komenda.

Na požar smo izvozili ob 6:50 z vozilom 01 (16/24) 5 članov, vozilom 02 (16/40) 1 član in z vozilom 03 (GVM-1) 2 člana. V pripravljenosti sta v gasilskem domu bila 2 člana.

Ob prihodu na kraj smo ugotovili, da gori (tli) v kovinskem zabojniku za mešane odpatke. Zabojnik smo pregledali s termokamero in ker je bil zaprt iz vseh strani, smo poklicali pristojno službo (Publicus) za prevoz zabojnika na deponijo, kjer smo tlečo vsebino pogasili.

Intervencija je trajala 1 uro in 30 minut.