Ob 14.14 smo bili obveščeni, da se je zgodila prometna nesreča na koncu vasi Žeje pri Kmetijskem inštitutu. Izvozili smo z vozilom 1 – GVC 16/25 s 7 člani ter vozilom 2 – GVC 16/25 s tremi člani. Po prihodu na kraj nesreče smo kraj protinaletno ter požarno zavarovali obe udeleženi vozili. Za dva udeležena v prometni nesreči so poskrbeli reševalci NMP Kamnik. Intevencija je trajala eno uro, pravtoliko časa je bila zaprta tudi cesta Vodice-Moste.

Na intervenciji so sodelovali še:

  • PGD Kamnik
  • NMP Kamnik
  • Policija