Vabilo 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Moste z dne 4. 2. 2012 in Sklepa z 11. redne seje Upravnega odbora Prostovoljnega gasilskega društva Moste z dne 8. 1. 2013 sklicujemo

                                                                                          

REDNI OBČNI ZBOR

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MOSTE,

ki bo v soboto, 1. 2. 2014 ob 18. uriv prostorih gasilskega doma v Mostah.

Predlagamo naslednji DNEVNI RED:

1.    Pozdrav in otvoritev občnega zbora

2.    Izvolitev organov občnega zbora

3.    Poročila o delu PGD Moste v letu 2013

4.    Razprava na podana poročila in sprejem poročil

5.    Potrditev višine članarine

6.    Potrditev delegatov PGD Moste za Skupščino Gasilske zveze Komenda

7.    Program dela PGD Moste za leto 2014

8.    Finančni plan PGD Moste za leto 2014

9.    Podelitev priznanj

10. Razno

Prosimo za zanesljivo in TOČNO udeležbo.

Svečana obleka ni obvezna.

NA POMOČ !

 

UPRAVNI ODBOR
PGD MOSTE