V petek je, kot je predvideno po letnem operativnem planu, potekala redna mesečna operativna vaja za mesec marec, katere glavna tema je bila prezrečevanje (PPV)
in komunikacija med skupinami.