Tema prve letošnje operativne vaje, ki je potekala minulo soboto, je bila Prva pomoč.

Vaja je zajemala osvežitev znanja prve pomoči, uporabe defibrilatorja ter zaščite in reševanja poškodovanih oseb.