Kot je bilo napovedano, je danes Pšata prestopila bregove. Preventivne akcije so se začele v dopoldanskih urah in se povlekle do večera. Pšata je okoli 13. ure tudi prestopila bregove pri Prenočiščih Kralj ter v Suhadolah pri Šornovem mostu.

Zaradi poplavljenja je bila zaprta tudi "šolska pot".

V poznih popoldanskih vodah, se je Pšata umaknila v svoje struge. Poostren nadzor vodotokov bo sledil tudi čez noč na torek.