Za zavod INCE smo, po prošnji strokovne delavke za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom, imeli vajo evakuacije. 

Za večino varovancev ki so v zavodu, je bilo prvič, da so videli prave gasilce v akciji, pa čeprav je bila samo vaja, so bili navdušeni. Na koncu pa smo jim prikazali še gašenje z gasilnim aparatom, katerega so lahko preizkusili tudi sami.