Izobraževanje za šoferje in strojnike je obsegalo

  • spretnostna vožnja na poligonu
  • uporaba in vzdrževanje vozil, črpalk in ostalih naprav v vozilu
  • taktike prihoda na intervencijo (izvoz vozil na intervencijo)