Zaradi hitrega posredovanja moščanskih gasilcev preprečili večjo materialno škodo, ali še kaj več.