V ukviru mesečnega usposabljanja je bilia tokrat tema dihalci, uporaba žebljičastih ročnikov in vstop v prostor . S pomočjo kontejnerjev je bila vaja nedvomno presežek usposabljanja, še posebej kasnejši "after party".