Na gradbišču v poslovni coni Komenda je prišlo do požara večjega kupa raznih odpadkov iz gradbišča, katerega smo hitro sanirali.