Obiskalo nas je 7 oddelkov iz vrtca Komenda in 2 oddelka iz Most.

Mladim smo predstavili operativna vozila in opremo, pokazali vajo zbijanja tarče in jih pogostili.

Obisk iz vrtca