Aktiviranja gasilcev Regije Ljubljana III, za pomoč poplavljeni Ljubljani, so se udeležili tudi naši operativci z TAM-130, tremi potopnimi črpalkami in električnim agregatom(saj ponekod še vedno ni elektrike-v kletnih prostorih).

Delovali smo na Tibilisijski ulici 1 do 6, kjer smo črpali in čistili poplavljene kletne prostore.

»Periferija Ljubljane« je pomagala Ljubljani, pa je Ljubljana pripravljena pomagati nam? NE, ZAGOTOVO NE!!!!