Po pregledu štartne liste smo ugotovili, da smo bili verjetno najštevilčnejša ekipa in tudi rezultati niso izostali.

Seveda gre tukaj pohvala organizatorju – PGD Radovljica za zares enkratno organizacijo tekmovanja.

Blaž Maleš

Blaž Maleš

Utrinki

Gregor Špenko

Gregor Špenko

Roman Koncilija

Roman Koncilija

(z natrganimi kolenskimi vezmi)

Roman Kosirnik

Roman Kosirnik

David Brodar

David Brodar (5. mesto + 0.40 za prvim)