Po letnem planu izobraževanja, so bile tokrat na vrsti nevarne snovi v IOC Komenda. Simulirali smo nezgodo pri prevozu nevarne snovi na prikolici.

Nevarne snovi 2010