Tako, leto je naokoli in zopet smo začeli z rednimi mesečnimi operativnimi vajami.

Teme na izobraževanju so bile:

  • Seznanitev operative z delom v letu 2009- namen- POTRDITEV
  • Uporaba radijskih zvez (kanali,vzpostavitev zvez,medsebojna komunikacija In komunikacija z centrom 112- praktična uporaba zvez)
  • Organizacija intervencije; postopki ,naloge, vodenje,( obnašanje )
  • Osebna zaščitna oprema (vzdrževanje,uporaba ,namen,…)
  • Seznanitev z orodjem in opremo – PRAKTIČNO
  • Vključitev nove AC 16/25 v intervencijo- POSTOPEK

Poleg izobraževanja, smo pregledali vso tudi osebno opremo, katero ima vsak operativec (delovna obleka, intervencijska obleka, čelada, rokavice, pas, …) in razdelili nove omarice.